Neohodnoceno

Parfém do pračky Arom.a Ocean Paradise 105004

Parfém do pračky 105004 Arom.a Ocean Paradise 250 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Arom.a
225 Kč
Kategorie: Parfémy do pračky
Druh zboží: Parfém do pračky
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Arom.a

AROM.A. OCEAN PARADISE – parfém na prádlo a podlahy – vůně čistoty a mořské svěžesti 250 ml

Obsahuje: Nopyl acetate; 4-tert-butylcyclohexyl acetate

Varování
Způsobuje vážné podráždění očí.
Hořlavá kapalina a páry.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje Octanal, 2-(phenylmethylene)-, (2E)-; 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde; 2-methylundecanal; Coumarin; Citronellol; 3,7-dimethyloctan-3-ol; Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)-; (E)-anethole; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004: 5 < 15% neiontové povrchově aktivní látky, parfém. Další složky: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Citronellol, Coumarin

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu