Neohodnoceno

Parfém do pračky Arom.a LOTUS FLOWER 105007

Parfém do pračky 105007 Arom.a LOTUS FLOWER 250 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Arom.a
225 Kč
Kategorie: Parfémy do pračky
Druh zboží: Parfém do pračky
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Arom.a

AROM.A. FIOR DI LOTO – parfém na prádlo a podlahy – vůně lotosový květ 250 ml

Varování
Způsobuje vážné podráždění očí.
Hořlavá kapalina a páry.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje α-hexylcinnamaldehyde; Linalool; 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde; 2-methylundecanal; Citronellol; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004: 5 < 15% parfém, 15 < 30% neiontové povrchově aktivní látky. Další složky: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Hexyl cinnamal, Linalool, Citronellol, Cinnamyl Alcohol, Coumarin, Geraniol, Eugenol.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu