Neohodnoceno

Aroma difuzér Sweet Home ČERVENÉ HROZNY A BORŮVKY 102812

Aroma difuzér 102812 Sweet Home ČERVENÉ HROZNY A BORŮVKY 500 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
595 Kč
Kategorie: Aroma difuzéry
Druh zboží: Aroma difuzér
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Obsahuje: Obsahuje reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-
one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; Reaction
mass of 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol and 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-
trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Uniklý produkt seberte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one; acetyl cedrene; [3R-
(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene; α-
methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde; Linalyl acetate; (E)-3-methyl-5-cyklopentadecen-1-
on; (R)-p-mentha-1,8-dien; Pentadecan-15-olide; 2-(2,2,7,7-
Tetremethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol; 5-Cyclotetradecen-1-one, 3-
methyl-, (5E)-; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; Hexyl salicylate; Piperonal; (-)-pin-2(10)-ene; 3-p-
cumenyl-2-methylpropionaldehyde; decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl-2H-Indeno[4,5-b]
furan; Citronellol; Methyl oct-2-ynoate.

Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu