Neohodnoceno

Náplň do difuzéru Sweet Home Antique Red 102524

Náplň do difuzéru 102524 Sweet Home Antique Red 250 ml
Skladem (3 ks)
Značka: Sweet Home
245 Kč
Kategorie: Náplně
Druh zboží: Náplň do difuzéru
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

SWEET HOME – náplň do difuzoru - Antique Red

UFI: 4600-T0W6-100H-401V

Obsahuje: ethanol; d-limonen

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu