Neohodnoceno

Aviváž Sweet Home Blue Marine 103675

Aviváž 103675 Sweet Home Blue Marine 1000 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
119 Kč
Kategorie: Aviváže
Druh zboží: Aviváž
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Doporučené dávkování: 1 uzávěr - 25 ml (40 standardních dávek)

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004: 5 % < 15 % kationtové povrchově aktivní látky, parfém, Linalool, Citronellol, alpha-Isomethylionone, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, Benzalkonium chloride

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu