Neohodnoceno

Parfém do pračky Sweet Home Svěží bavlna 102002

Parfém do pračky 102002 Sweet Home Svěží bavlna 250 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
225 Kč
Kategorie: Parfémy do pračky
Druh zboží: Parfém do pračky
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Parfém na prádlo – Svěží bavlna - 250 ml

UFI: DU70-V0AH-900J-0CWM

Obsahuje: Reaction mass of 54464-57-2 and 68155-66-8 and 68155-67-9; 4-tert-butylcyclohexyl acetate; Allyl 3-cyclohexylpropionate; Dodecanal; 2-methylundecanal; 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; Hexyl salicylate; Pentadecan-15-olide; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde; Coumarin; 3,7-dimethyloctan-3-ol; (R)-p-mentha-1,8-dien; 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)

Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Složení podle nařízení 648/2004: 15-30% parfém. Ostatní složky: Benzalkonium chloride, Limonene, Coumarin

Použití: Nalejte 1 až 2 uzávěry do nádržky na aviváž.  1 uzávěr = 7ml.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu