Neohodnoceno

Aroma difuzér Sweet Home Loto Verde 102572

Aroma difuzér 102572 Sweet Home Loto Verde 250 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
595 Kč
Kategorie: Aroma difuzéry
Druh zboží: Aroma difuzér
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Sweet Home - Luxury - 250 ml ℮ - Zelený lotus - parfémovaný difuzor

Obsahuje: α-hexylcinnamaldehyde

Nebezpečí:
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje Obsahuje Citronellol; Linalool; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one; geraniol; d-limonen; Eugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu